August Sedláček

Knihy, edice pramenů, slovníková díla

Pozn.: V tomto oddílu jsou evidována díla samostatně vydaná (bez ohledu na rozsah), nikoli však zvláštní otisky statí publikovaných časopisecky, event. ve výročních zprávách (tyto jsou uvedeny v oddílu „Studie a články, drobné edice pramenů“). Opakovaně vydávaná díla jsou uváděna pod svým prvním vydáním.

 • Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné, Praha 1869.
 • Minulost města Mladé Vožice v Táborsku, Praha 1870.
 • Rychnov nad Kněžnou. Pokus dějepisný, Praha 1871.
 • Děje města Čáslavě, Praha 1874.
 • Historische Notizen über die Herrschaft Benatek, Prag 1882.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého I. Chrudimsko, Praha 1882.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého II. Hradecko, Praha 1883.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého III. Budějovsko, Praha 1884.
 • Průvodce na Karlšteině, Praha 1884.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého IV. Vysočina táborská, Praha 1885.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého V. Podkrkonoší, Praha 1887.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého VI. Podbrdsko, Praha 1889.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého VII. Písecko, Praha 1890.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého VIII. Rakovnicko a Slánsko, Praha 1891.
 • Paměti obce Kozlovské, Tábor 1892.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého IX. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893.
 • Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1894.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého X. Boleslavsko, Praha 1895.
 • Průvodce po památných místech okolí Táborského I. Přiběnice, Tábor [(po) 1895].
 • Průvodce po památných místech okolí Táborského II. Choustník, Kozí, Tábor [(po) 1895].
 • Průvodce po památných místech okolí Táborského III. Klokoty, Tábor [(po) 1895].
 • Děje Třebenic, Tábor 1897.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého XI. Prachensko, Praha 1897.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého XII. Čáslavsko, Praha 1900.
 • Martina Koláře: Českomoravská heraldika. Část všeobecná, upr. a red. August Sedláček, Praha 1902.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého XIII. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905.
 • Paměti Kvěchovského mlýna pod Zahrádkou, Tábor 1906.
 • Místopisný slovník historický království Českého, Praha (1895–1908).
 • Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou I–III, Písek 1911–1913.
 • Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanův, Praha 1914.
 • Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480, Praha 1914.
 • Sibylino proroctví a jiná tomu podobná, Písek [1915].
 • Z dějin Vitorazska. Jak se tvořily a měnily meze Čech a Rakous Dolních, Tábor 1920.
 • Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy, Praha 1920.
 • O starém rozdělení Čech na kraje, Praha 1921.
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého XIV. Litoměřicko a Žatecko, Praha 1923.
 • Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách, Praha 1923.
 • Paměti z mého života, Praha 1924.
 • Českomoravská heraldika. Část zvláštní, Praha 1925.
 • Děje Prachenského kraje, Písek 1926.
 • Město Husinec a okolí, Praha 1926 (společně s J. Veselým).
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého XV. Kouřimsko, Vltavsko a J.-Z. Boleslavsko, Praha 1927.
 • Archiv města Rokycan. Katalog. I. oddělení, 1362–1849 (1866), red. Petros Cironis, Rokycany 1979 [na tit. listu nespr. 1976].
 • Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I–V, vyd. Vladimír Růžek, Praha 2001–2003.